Jasmine Luycx
Jasmine Luycx

Verlies

Banner 2.jpg

Het verlies van een ouder of een kind

Rouwen is een immens groot verdriet proberen te verwerken en dat doet iedereen op zijn manier en op zijn tempo

 Ik oordeel niet over jullie verdriet of hoe jullie daarmee omgaan. Ik heb enkel respect voor jullie draagkracht en jullie moed. Begrip en empathie voor jullie woede, angst, wanhoop en alle andere gevoelens die jullie beleven.

Ik bied jullie een rustpunt, waar jullie je verhaal kunnen doen zonder dat er een oordeel wordt geveld of zonder goedbedoeld advies. Afhankelijk van de fase of de situatie waarin jullie zich bevinden, reik ik jullie vanuit jullie verhaal zaken aan die op dat moment een meerwaarde kunnen zijn.

 
‘Missen?’…vroeg de eekhoorn.
‘Missen, je weet toch wel wat dat is’, zei de mier.
‘Nee,’ zei de eekhoorn.
‘Missen is iets wat je voelt als iets er niet is’.
‘Wat voel je dan?’
‘Ja, daar gaat het nou om.’
‘Dan zullen we elkaar dus missen,’zie de eekhoorn verdrietig.
‘Neen’ zei de mier ‘ want we kunnen elkaar ook vergeten.
’Vergeten!!! Jou??? riep de eekhoorn.
‘Nou,’ zei de mier ‘schreeuw maar niet zo hard.’
De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen.
‘Ik zal jou nooit vergeten’ zei hij zacht.
— ‘Misschien wisten zij alles’. T. Tellegen
 

Pasgeboren baby's

Als jullie als ouders jullie baby verliezen, treft dit jullie op een manier die niet onder woorden te brengen is. De herinneringen aan jullie baby zijn soms slechts een handjevol kleine momenten die voor jullie van onschatbare waarde zijn. In een gesprek maken we hiervoor de ruimte die het verdient, ongeacht of jullie recent je kindje hebben verloren, of het een langere periode geleden is.

Je kan niet voorspellen hoe jullie volgende zwangerschap zal verlopen. Verschillende factoren spelen hier een rol in. Maar die factoren kleuren iedere zwangerschap ook weer tot een unieke ervaring. Soms wordt het een rollercoaster van heftige emoties. Soms kunnen jullie met jullie nieuwe baby overspoeld worden door angstgevoelens of schuldgevoelens. En soms kunnen jullie hier geen evenwicht in vinden.

Ik help jullie dan in het ontwarren van die emoties en gedachten. Op die manier ondersteun ik ook jullie band met jullie nieuwe kindje, zonder afbreuk te doen aan het verdriet of het gemis aan jullie overleden kind.

Opgroeiende kinderen

Als je een kind verliest of er alleen voor komt te staan als ouder, staat je wereld even helemaal stil. Hoe moet het verder? Wat nu?

Met jullie opgroeiend kind te verliezen, hebben jullie naast de verwerking van jullie eigen verdriet soms de onnoemelijk zware taak om ook jullie andere kinderen te helpen bij dit verlies. Terwijl jullie het zelf nog moeten verwerken.

Het verlies van een opgroeiend kind treft het hele gezin in het diepst van haar wezen. De schok, het trauma en het onwerkelijke van deze gebeurtenis laat diepe sporen na. Niet enkel bij jullie als ouders, maar ook bij broers en zussen, vriendjes, dichte familie en vrienden. Naast het feit dat jullie als ouders totaal de weg kwijt zijn, kunnen jullie veel vragen en zorgen hebben over het verdriet en rouwen van jullie andere kinderen.

Kinderen gaan op een verschillende manier om met de dood, afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling. Gezinsgesprekken of individuele gesprekken met de kinderen kunnen dan tegemoet komen aan de vragen die zich aandienen.

 

Ik wens jullie alle liefde en verbondenheid toe in deze moeilijk tijd